fbpx

Poznaj nas lepiej – zespół Mediatio!

Wspólnie wyznaczamy najwyższej jakości standardy mediacji. Ważną cechą nie tylko mediatora, ale każdej osoby zasilającej nasze kręgi jest umiejętność słuchania potrzeb naszych klientów. To właśnie dzięki połączeniu kompetencji i sprawnej komunikacji ponad 90% mediacji kończy się ugodą.

...

Aneta Gibek-Wiśniewska

Prezes Zarządu Fundacji Mediatio

Mediator specjalizujący się w sprawach:

gospodarczych,
cywilnych,
rodzinnych,
pracowniczych,
rówieśniczych,
karnych.
...

Agnieszka Adamczyk-Schönfelder

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych,
gospodarczych,
karnych.
...

Monika Grozdanović-Miszkiewicz

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych,
pracowniczych.
...

Irena Malinowska

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
pracowniczych,
gospodarczych,
karnych.
...

Justyna Sakwińska

Asystent Mediatora

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych.
...

Karina Lesińska

Opiekun Klienta

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych.
...

Roman Gładysz

Mediator specjalizujący się w sprawach:

gospodarczych,
karnych,
administracyjnych.
...

Aleksander Dziadek

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
pracowniczych,
gospodarczych,
karnych.
...

Iwona Kawka

Sekretarz Kancelarii Mediacyjnej

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych.
...

Małgorzata Szałagan

Opiekun Klienta

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych.