fbpx

Poznaj nas lepiej – Zespół Mediatio!

Wspólnie wyznaczamy najwyższej jakości standardy mediacji.
Ważną cechą nie tylko mediatora, ale każdej osoby zasilającej nasze kręgi, jest umiejętność słuchania potrzeb klientów. To właśnie dzięki połączeniu kompetencji i sprawnej komunikacji ponad 90% mediacji prowadzonych przez Mediatio kończy się ugodą.

...

Aneta Gibek-Wiśniewska

Prezes Zarządu Fundacji Mediatio

Mediator specjalizujący się w sprawach:

gospodarczych,
cywilnych,
rodzinnych,
pracowniczych,
rówieśniczych,
karnych.
...

Małgorzata Szałagan

Opiekun Klienta

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych.
...

Iwona Kawka

Sekretarz Kancelarii Mediacyjnej

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych.
...

Agnieszka Adamczyk-Schönfelder

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych,
gospodarczych,
karnych.
...

Karina Lesińska

Mediator specjalizujący się w sprawach:

cywilnych,
rodzinnych,
karnych.

...

Irena Malinowska

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
pracowniczych,
gospodarczych,
karnych.
...

Monika Grozdanović-Miszkiewicz

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych,
pracowniczych.
...

Aleksander Dziadek

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
pracowniczych,
gospodarczych,
karnych.
...

Roman Gładysz

Mediator specjalizujący się w sprawach:

gospodarczych,
karnych,
administracyjnych.
...

Iwona Makarewicz

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
gospodarczych,
pracowniczych,
szkolnych i rówieśniczych.
...

Michał Chochoła

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
gospodarczych,
karnych,
medycznych,
zamówień publicznych.
...

Magdalena Augustyniok

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
gospodarczych,
cywilnych.
...

Krystyna Kuklak

Mediator specjalizujący się w sprawach:

gospodarczych,
pracowniczych,
rodzinnych,
szkolnych i rówieśniczych.
...

Joanna Rak

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych,
gospodarczych.
...

Michał Kurcz

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych,
gospodarczych.
...

Małgorzata Smaza

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
gospodarczych,
cywilnych.
...

Aleksandra Dyja

Mediator specjalizujący się w sprawach:

gospodarczych,
pracowniczych,
rodzinnych,
karnych,
cywilnych.
...

Dorota Szymańska

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
szkolnych i rówieśniczych.
...

Szymon Górski

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
karnych.
...

Małgorzata Naumowicz

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych.
...

Filina Bagińska Wilk

Mediator specjalizujący się w sprawach:

pracowniczych,
rodzinnych,
karnych.
...

Katarzyna Stelmaszczyk

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych,
gospodarczych.
...

Dominik Frister

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych.
...

Agnieszka Staszków-Bularz

Mediator specjalizujący się w sprawach:

rodzinnych,
cywilnych,
karnych.
...

Sandra Gąsior

Mediator specjalizujący się w sprawach:

gospodarczych,
rodzinnych,
karnych.