Mediacyjne

Podstawowe

Kurs mediacyjny podstawowy

Kurs otrzymał akredytacją MEN oraz przygotowuje do prowadzenia mediacji i uprawnia do wpisu  na listę mediatorów, prowadzoną przez Fundację "Mediatio" przy właściwym sądzie. To podstawowy kurs, po którym można doskonalić swoje umiejętności mediacyjne i wybrać dodatkowy kurs specjalistyczny.

Adresaci: kurs dedykowany jest managerom, właścicielom firm, osobom odpowiedzialnym za właściwy proces komunikacji w firmie, kadrze zarządzającej oraz osobom, które pragną rozwinąć swoje umiejętności w aspekcie mediacji i uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji. Ponadto kursy skierowane są również do prawników, psychologów, pracowników pomocy społecznej, terapeutów, pracowników poradni psychologicznych, pedagogów, nauczycieli oraz trenerów.

Cele kursu: kształtowanie własnej samoświadomości jako mediatora poprzez nabycie odpowiedniej wiedzy z tego zakresu (np. prawnej, psychologicznej) i budowanie umiejętności praktycznych; nabycie przez uczestników zdolności kształtujących osobisty warsztat pracy mediatora, który składa się z przyswojonych podczas kursu metod pracy, umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi, czy sposobów wykorzystania przepisów prawa.

 

Dzięki temu kursowi:

 • nauczysz się metod rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów w ujęciu psychologii stosowanej
 • doświadczysz pracy mediatora poprzez zastosowanie technik mediacyjnych w praktyce
 • ukształtujesz w sobie doskonały model postawy mediatora, w oparciu o wypracowane standardy w prawie międzynarodowym oraz krajowym
 • otrzymasz kompendium norm prawnych koniecznych do poruszania się w procesie mediacji.

Metody pracy: autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały edukacyjne, materiały do realizacji ćwiczeń.

Program nauczania został tak opracowany, abyś po jego ukończeniu mógł przystąpić do egzaminu
i uzyskać tytuł mediatora z pełnym uprawnieniem do prowadzenia mediacji.

Chcąc pogłębić nabytą wiedzę - możesz rozszerzyć edukację o panel specjalistyczny z odpowiednio dopasowanym blokiem z dziedziny prawa  (w tym rodzinnego, gospodarczego, pracy oraz administracyjnego i karnego).

Przed kursem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie kursu:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji kursu oraz jego postępów.

Po kursie:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników kursu dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji kursu wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

Organizowany przez placówkę kurs może być prowadzony w dwóch różnych formach: 

Wykładowo - warsztatowa

Cena: 2900 zł za osobę.*

* W przypadku kursów zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 48 godzin kursu w tym egzamin
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały eduakcyjne, konspekty, elementarze dla uczestników
 • praktyczne porady doświadczonych praktyków
 • serwis kawowy i poczęstunek dla uczestników
 • egzamin i certyfikat uprawniający do prowadzenia mediacji.

On-line poprzez dedykowaną platformę edukacyjną oraz warsztaty praktyczne:

Cena: 1850 zł za osobę.*

* W przypadku kursów zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 32 godzin kursu on-line
 • 16 godzin warsztatowych, w tym egzamin
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały eduakcyjne, konspekty i elementarze dla uczestników
 • praktyczne porady doświadczonych praktyków
 • egzamin i certyfikat uprawniający do prowadzenia mediacji.
PROGRAM KURSU (pobierz)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

Gospodarcze/Cywilne

Kurs mediacyjny specjalistyczny – mediacje gospodarcze/cywilne

Kurs otrzymał akredytacją MEN oraz przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w kursie specjalistycznym jest ukończenie kursu podstawowego.

Uczestnik otrzymuje certyfikat określający zakres nabytej wiedzy i umiejętności.

Adresaci: kurs dedykowany jest managerom, właścicielom firm, osobom odpowiedzialnym za właściwy proces komunikacji w firmie, kadrze zarządzającej oraz osobom, które pragną rozwinąć swoje umiejętności w aspekcie mediacji – posiadającym certyfikat mediatora. Skierowany jest także do tych, którzy pragną poszerzyć swój warsztat w obszarze mediacji gospodarczych, a także: prawników, psychologów, pracowników pomocy społecznej, terapeutów, pracowników poradni psychologicznych, pedagogów, trenerów - posiadających certyfikat mediatora.

Cele kursu: nabycie specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji w aspekcie mediacji cywilnych i gospodarczych; kształtowanie własnej samoświadomości jako mediatora poprzez nabycie odpowiedniej wiedzy z zakresu mediacji gospodarczych (np. prawnej, psychologicznej) i budowanie umiejętności praktycznych, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonujących kompetencji zawodowych; nabycie przez uczestników zdolności kształtujących osobisty warsztat pracy mediatora z podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami, korporacjami), który składa się  z przyswojonych podczas kursu metod pracy, umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi, czy sposobów wykorzystania przepisów prawa.

Metody pracy: autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne: materiały edukacyjne, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed kursem: 

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie kursu:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji kursu oraz jego postępów.

Po kursie:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników kursu, dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji kursu wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: 2480 zł za osobę.*

* W przypadku kursów zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 30 godziny kursu
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały edukacyjne, konspekty, elementarze dla uczestników
 • praktyczne porady doświadczonych praktyków
 • serwis kawowy i poczęstunek dla uczestników
PROGRAM KURSU (pobierz)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

Rodzinne

Kurs mediacyjny specjalistyczny – mediacje rodzinne

Kurs otrzymał akredytacją MEN oraz przygotowuje do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w kursie specjalistycznym jest ukończenie szkolenia podstawowego.Uczestnicy otrzymują certyfikat określający zakres nabytej wiedzy i umiejętności.

Adresaci: kurs skierowany jest do osób, które pragną poszerzyć swój warsztat w obszarze mediacji rodzinnych, a także: prawników, psychologów, pracowników pomocy społecznej, terapeutów, pracowników poradni psychologicznych, pedagogów, trenerów – posiadających certyfikat mediatora.

Cele kursu: nabycie specjalistycznej wiedzy w aspekcie konfliktów rodzinnych; podniesienie umiejętności mediacyjnych w sprawach rodzinnych; wykształcenie własnej samoświadomości jako mediatora poprzez nabycie odpowiedniej wiedzy z zakresu mediacji rodzinnych  (np. prawnej, psychologicznej) i budowanie umiejętności praktycznych, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonujących kompetencji zawodowych; nabycie przez uczestników zdolności kształtujących osobisty warsztat pracy mediatora z rodziną i jej poszczególnymi członkami, który składa się z przyswojonych podczas szkolenia metod pracy, umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi, czy sposobów wykorzystania przepisów prawa.

Metody pracy: autorskie metody pracy, burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, techniki kreatywne, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról.

Materiały dydaktyczne:
 materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed kursem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie kursu:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po kursie:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: 2800 zł za osobę.*

* W przypadku kursów zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 30 godziny kursu
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, konspekty, elementarze dla uczestników
 • praktyczne porady doświadczonych praktyków
 • serwis kawowy i poczęstunek dla uczestników
 • certyfikat
PROGRAM KURSU (pobierz)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

Pracownicze

Kurs mediacyjny specjalistyczny– mediacje pracownicze.

Kurs otrzymał akredytacją MEN oraz przygotowuje do prowadzenia mediacji z zakresu prawa pracy (w sprawach pracowniczych) i został ukierunkowany zarówno w aspekcie mediacji sądowych jak i pozasądowych. Zaletą tego panelu jest wzbogacenie godzin dydaktycznych o tematykę antymobbingową, która dość istotnie wpływa na komfort w miejscu pracy i bardzo często jest poszukiwana przez pracodawców.

Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w tym kursie specjalistycznym jest ukończenie kursu podstawowego. Dla jeszcze głębszego zrozumienia filozofii biznesu kadra pedagogiczna zaleca ukończenie panelu gospodarczego.

Cel kursu: wykształcenie własnej samoświadomości jako mediatora, poprzez nabycie odpowiedniej wiedzy z zakresu mediacji pracowniczych (np. prawnej, psychologicznej) i budowanie umiejętności praktycznych, które pozwolą na uzyskanie satysfakcjonujących kompetencji zawodowych w aspekcie mediacji pracowniczych; nabycie przez uczestników zdolności kształtujących osobisty warsztat pracy mediatora w stosunkach pracowniczych, który składa się z przyswojonych podczas kursu metod pracy, umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi, zdolności prowadzenia procesu mediacyjnego z większą ilością uczestników jako stroną, czy sposobów wykorzystania przepisów prawa.

Metody pracy:  warsztat, wykład, pogadanka/dyskusja, burza mózgów, metoda przypadków, ćwiczenia grupowe
i indywidualne, case study.

Materiały dydaktyczne: materiały edukacyjne, materiały do realizacji ćwiczeń.

Przed kursem: 

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie kursu:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji kursu oraz jego postępów.

Po kursie:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników kursu dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji kursu wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: 2480 zł za osobę.*

* W przypadku kursów zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 24 godziny kursu
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały edukacyjne, konspekty, elementarze dla uczestników
 • praktyczne porady doświadczonych praktyków
 • serwis kawowy i poczęstunek dla uczestników
 • certyfikat
PROGRAM KURSU (pobierz)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

Kurs na mediatora rówieśniczego

Kurs na mediatora rówieśniczego

Mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów – bezpieczna i sprawdzona metoda stosowana w wielu krajach europejskich. Jako wartościowy instrument wychowawczy, pozwala na nabycie kompetencji społecznych determinujących funkcjonowanie we wszystkich sferach życia zawodowego, społecznego
i osobistego.

Adresaci: kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych mediacjami rówieśniczymi, w szczególności do uczniów powyżej 10 r.ż.

Cel kursu:

 • zapoznanie z ideą mediacji i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania w życiu szkoły lub innej placówki oświatowej
 • wprowadzenia kultury dialogu i współodpowiedzialności za kształtowanie atmosfery klimatu w szkole
 • wprowadzenie edukacji prawnej w szkole.

W ramach organizowanego przez nas kursu zostaną przedstawione etapy wdrożenia programu mediacji rówieśniczej i szkolnej na podstawie Standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanym przez Rzecznika Praw Dziecka w listopadzie 2017r.

Korzyści dla placówki:

 • certyfikat szkoły wspierającej mediacje rówieśnicze
 • umiejscowienie placówki wśród szkół wspierających i propagujących alternatywne metody rozwiązywania konfliktów i wdrażających innowacyjne metody wychowawcze
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w społeczności szkolnej i sprzyjającej atmosferze
 • rozwój polubownej i konstruktywnej komunikacji na terenie szkoły
 • eliminacja napięć narastających podczas tłumienia czy eskalacji konfliktów
 • pomoc w rozwijaniu istniejących przyjaźni wśród uczniów, nawiązywaniu nowych – szczególnie kiedy oponenci poznają się z innej perspektywy, lepszej strony.

Korzyści dla uczniów:

 • zdobędą umiejętność radzenia sobie z konfliktami w atmosferze szacunku i tolerancji
 • zrozumieją potrzeby drugiego człowieka
 • posiądą umiejętności kształtowania właściwej komunikacji oraz zmniejszenia dotychczasowych barier komunikacyjnych
 • ukształtują właściwe postawy obywatelskie
 • zdobędą umiejętności niezbędne w dalszym, dorosłym życiu osobistym i zawodowym.

Przed kursem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego na temat wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie kursu:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji kursu oraz jego postępów.

Po kursie:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników kursu dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji kursu wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

Cena: 880 zł za osobę.*

* W przypadku kursu dla większej ilości uczniów, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 20 godzin kursu
 • warsztaty z uczniami
 • kurs dla uczniów na mediatorów rówieśniczych
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały edukacyjne, konspekty dla uczestników
 • praktyczne porady doświadczonych praktyków
 • certyfikat.
PROGRAM KURSU (pobierz)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)