fbpx

Sprawy szkolne i rówieśnicze

Mediacje w sprawach szkolnych i rówieśniczych poprzez określenie kwestii spornych, pozwalają pokonać bariery komunikacyjne i opracować propozycje satysfakcjonujących rozwiązań i porozumienia.

Mediacje szkolne – co to?

Mediacje w placówkach oświatowych prowadzone są w sytuacjach konfliktowych, w których uczestnikami mogą brać:
 • rówieśnicy,
 • rodzice,
 • grono pedagogiczne,
 • pracownicy administracyjni.
Mediacje szkolne oparte są na skutecznych, dedykowanych metodach, które pomagają w  odbudowaniu pozytywnej relacji między skonfliktowanymi stronami. Nad przebiegiem procesu mediacyjnego czuwa bezstronny mediator, który każdorazowo zapewnia równe traktowanie. Nikogo nie faworyzuje, nie opowiada się po żadnej ze stron. Mediator poprzez zachowanie spokoju i zadawanie odpowiednich pytań, buduje atmosferę opartą na szacunku i zaufaniu, dzięki czemu umożliwia stronom przedstawienie swojego punktu widzenia i spojrzenie na spór z szerszej perspektywy.

Mediacje szkolne mogą dotykać konfliktów na linii:

uczeń – uczeń,
uczeń – nauczyciel/dyrekcja,
nauczyciel – nauczyciel,
nauczyciel – rodzic
rodzic – rodzic itp.

Mediacje rówieśnicze – co to?

Czasy szkolne nie dla wszystkich dzieci są proste. To okres nacechowany wieloma zmianami, nowymi sytuacjami, dorastaniem. Dzieci odnoszą pierwsze sukcesy, pierwsze porażki. Czują dużą potrzebę akceptacji, która niestety nie zawsze zostaje spełniona. Wiele emocje, nieznane dotąd bodźce, wyzwania, oczekiwania i poczucie niesprawiedliwości prowadzą do powstawania wielu konfliktów wśród dzieci i młodzieży.

W sytuacjach, gdy spór eskaluje, warto rozważyć mediację rówieśniczą. Proces mediacyjny pozwoli skonfliktowanym stronom spojrzeć na konflikt w spokoju, bez niepotrzebnych emocji i spróbować znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.

Warto zaznaczyć, że w mediacjach rówieśniczych skonfliktowanymi stronami są uczniowie. Proces mediacyjny może powadzić mediator rówieśniczy. W tę rolę może wcielić się np. dojrzały, zaufany uczeń, który przeszedł odpowiedni kurs na mediatora.

Proces taki musi toczyć się w obecności patrona, czyli np. nauczyciela, który również posiada odpowiednie kompetencje w zakresie mediacji rówieśniczych.

Mediacje w szkole – korzyści i zalety

Rodzice oczekują, aby placówki szkolne, poza przekazywaniem wiedzy, pomagały uczniom w kształtowaniu osobowości, budowaniu pewności siebie i przystosowaniu do życia w społeczeństwie. Rozwiązywanie sporów i konfliktów za pomocą mediacji zdecydowanie ma charakter wspierający.

Do największych zalet mediacji szkolnych i rówieśniczych możemy zaliczyć:

 • rozwój umiejętności wyrażania własnych potrzeb i formułowania oczekiwań,
 • wsparcie w radzeniu sobie ze stresem,
 • nauka szacunku do potrzeb innych,
 • rozwój umiejętności słuchania i empatii,
 • rozwiązanie konfliktu w taki sposób pozwala stronom na zachowanie przyjaznych stosunków,
 • naukę rozwiązywania problemów o różnym podłożu,
 • przygotowanie młodzieży do dorosłego życia

Warto mieć na uwadze fakt, że opanowanie pokojowego rozwiązywania sporów, pozwala uniknąć eskalacji konfliktu. Wypracowane podczas mediacji umiejętności mają znaczne przełożenie na stosunki poza szkołą, co zdecydowanie poprawia komfort życia, również w przyszłości.

Mediacje szkolne i rówieśnicze pomagają młodym ludziom rozwijać umiejętność wyrażania własnych potrzeb i formułowania oczekiwań.
Rozwiązanie konfliktu podczas mediacji pozwala stronom trwałe go zażegnać, a dodatkowo odbudować nadszarpnięte relacje i poprawić stosunki
Placówki stosujące instytucję mediacji pomagają kreować w uczniach poczucie własnej wartości, a także rozwijają empatię i zrozumienie wobec odmienności.
Bezstronny mediator pomaga obu stronom konfliktu spojrzeć na spór z szerszej perspektywy w atmosferze spokoju i wzajemnego szacunku.