fbpx

Sprawy pracownicze

W przypadku konfliktu lub sporu pracownik oraz pracodawca powinni dążyć do ugodowego zakończenia sprawy. Idealną propozycją jest mediacja pracownicza – alternatywna forma rozwiązywania konfliktów, prowadzona przez bezstronną, wykwalifikowaną osobę trzecią, czyli mediatora.

Mediacje pracownicze – naprawdę warto!

Każdy powinien dbać o nieskazitelną opinię na rynku pracy. Zarówno w interesie pracodawców, jak i pracowników szczególnie ważne jest wypracowanie renomy i marki.

Dlatego warto zwracać szczególną uwagę na relacje na linii pracodawca-pracownik. Nie tylko w trakcie trwania stosunku pracy, ale i po jego ustaniu. Jeśli zakończenie współpracy nastąpiło na skutek zaistnienia konfliktu, w interesie obu stron powinno być jego rozwiązanie w sposób:

jak najszybszy,
jak najmniej dotkliwy,
jak najmniej kosztowny,

i przede wszystkim satysfakcjonujący dla zainteresowanych.

Rozwiązaniem, które spełnia wszystkie te wyznaczniki, są mediacje pracownicze.

Kiedy można zastosować mediacje w sprawach pracowniczych?

Mediacje pracownicze znajdują naprawdę szerokie zastosowanie. W szczególności pozwolić mogą na ugodowe rozwiązanie konfliktów w sprawach o:

wynagrodzenie,
zadośćuczynienie,
sprostowanie świadectwa pracy,
odszkodowanie.

Mediacje pracownicze – zalety.

Warto pamiętać, że również Kodeks Pracy (z art. 243) wskazuje, że zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu wynikającego ze stosunku pracy. To właśnie mediacje są takim ugodowym rozwiązaniem. Pozwalają uniknąć doprowadzenia konfliktu na sądową wokandę, co zdecydowanie przyspieszenia rozwiązanie sporu.

Dodatkowo mediacje gwarantują zaoszczędzenie środków finansowych, którymi w większości przypadków pozostaje obciążony pracodawca.

Bezapelacyjnie jednak najważniejszą zaletą mediacji w sprawach pracowniczych jest możliwość wypracowania rozwiązania, które będzie tak samo satysfakcjonujące dla obu stron. Co niestety nie jest już tak oczywiste w przypadku rozstrzygnięć sądowych.

Postępowanie mediacyjne umożliwia kontynuowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy stronami lub na jej zakończenie w dobrej atmosferze.
Ogromną zaletą mediacji jest fakt, że są instytucją całkowicie dobrowolną. Wszczęcie, uczestnictwo i zakończenie mediacji jest zależne wyłącznie od woli zainteresowanych.
Mediacje pracownicze toczą się z poszanowaniem każdej ze stron, a dzięki całkowitej bezstronności mediatora wykluczają jakąkolwiek formę stronniczości.
Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd pracy, posiada moc prawną ugody zawartej przed sądem.