fbpx

Sprawy karne i wykroczeniowe

Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania sporów, również tych powstałych w wyniku przestępstwa. Dzięki pomocy neutralnego mediatora pokrzywdzony i podejrzany/oskarżony mają możliwość wspólnego wypracowania satysfakcjonującej ugody.

Mediacje w sprawach karnych i wykroczeniowych.

Mediacja w sprawach karnych i mediacja w sprawach wykroczeniowych mają naprawdę wiele zalet. Przede wszystkim należy pamiętać, że postępowanie mediacyjne daje każdej ze stron możliwość współdecydowania w prowadzonej sprawie.

Dzięki spokojnym, rzeczowym negocjacjom pozwala nie tylko poznać, ale i zrozumieć stanowisko drugiej strony. To wpływa pozytywnie na relacje między pokrzywdzonym a sprawcą i umożliwia im wspólne funkcjonowanie w społeczeństwie bez poczucia zagrożenia.

W jakich sprawach można korzystać z mediacji?

Postępowanie mediacyjne prowadzone jest w ramach postępowania karnego. Nie ma ograniczeń co do rodzaju spraw, w których mediacja może być przeprowadzona.

Z mediacji możesz korzystać:

jako podejrzany/oskarżony,
jako pokrzywdzony,
jako obwiniony.

Mediacje w sprawach karnych – czy warto?

Niepodważalne zalety mediacji w sprawach karnych to możliwość:

wypracowania przez strony satysfakcjonującej dla wszystkich ugody,
wyrażenia skrywanych emocji,
wypowiedzenia się na temat poniesionych skutków przestępstwa,
szybkiego naprawienia szkody,
sprawnego zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego,
łagodniejszego potraktowanie oskarżonego przez sąd,

a wszystko to z pominięciem prowadzenia kosztownego i żmudnego postępowania egzekucyjnego.

Należy jednak pamiętać, że w sprawach z oskarżenia publicznego ugoda nie ma mocy prawnej, w sprawach takich musi zapaść wyrok. Sąd bierze jednak pod uwagę zarówno chęć współpracy, jak i samą treść ugody mediacyjnej przy rozstrzygnięciu sprawy na wokandzie.

Neutralny wobec stron mediator wspiera przebieg negocjacji i pomaga osiągnąć kompromis, nie narzucając przy tym żadnego rozwiązania.
Postępowanie mediacyjne jest poufne - uzyskane w jego trakcie informacje nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu karnym.
Postępowanie mediacyjne jest całkowicie dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na kontynuowanie mediacji ta zostaje przerwana.
W sprawach z oskarżenia prywatnego zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym prowadzi do umorzenia postępowania karnego.