fbpx

Sprawy gospodarcze

Mediacja gospodarcza to bez wątpienia najbardziej efektywny sposób rozwiązywania sporów i konfliktów w biznesie. Dzięki mediacji zainteresowani samodzielnie decydują o jej ostatecznym wyniku, bez wkraczania na drogę sądową.

Mediacja dla przedsiębiorcy - rola mediacji w sprawach gospodarczych.

Nieporozumienia, konflikty i spory w miejscu pracy czy między przedsiębiorcami stanowią nieodłączny element w sektorze gospodarczym. Z uwagi na specyfikę tej gałęzi zwyczajnie nie sposób jest ich uniknąć.

Mediacje gospodarcze dotyczą konfliktów w miejscu pracy, a zwłaszcza w relacjach:

pracownik – pracownik,
przedsiębiorca – przedsiębiorca,
członek zarządu – członek zarządu,
grupa pracowników – pracodawca,
związki zawodowe – pracodawca,
firma – firma.

Spory takie często kończą się w sądzie. Niestety, ten sposób rozwiązywania konfliktów generuje wysokie koszty i jest bardzo czasochłonny. Kolejnym skutkiem wstąpienia na drogę sądową może być rysa na wizerunku marki, a co za tym idzie utrata zaufania wśród klientów i kontrahentów.

Dlatego tak istotnym jest wybór odpowiedniego sposobu rozwiązywania konfliktów w biznesie.

W ramach alternatywnych form rozwiązywania sporów nie bez przyczyny największą popularnością cieszy się mediacja.

Mediacje – rola mediatora.

Mediacja to szereg postępowań, które w zamierzeniu mają doprowadzić do rozwiązania sporu pomiędzy stronami będącymi w konflikcie. Prowadzone są przez doświadczoną, bezstronną osobę trzecią, czyli mediatora. Co istotne, jego zadaniem nie jest opowiedzenie się po jednej ze stron, a pomoc stronom w stworzeniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich.

Co równie ważne, nawet jeśli nie uda się takiego rozwiązania wypracować, wszystkie kompromisowe ustalenia przyjęte podczas mediacji, w dalszych poczynaniach mogą stanowić podstawę do złagodzenia sporu i finalnie – do jego wygaszenia.

Mediacja – zalety

Zalety mediacji gospodarczej są naprawdę nieocenione. Obok oszczędności czasu i środków finansowych, bez wątpienia jedną z jej najważniejszych zalet, jest możliwość rozwijania dalszej biznesowej współpracy po ugodowym zakończeniu mediacji. Czy kontynuowanie więzi gospodarczych byłoby możliwe po procesie sądowym? Niekoniecznie.

Warto pamiętać także, że mediacja jest instytucją całkowicie dobrowolną. Wszczęcie i uczestnictwo w procesie zależy tylko od woli i chęci stron. Również wycofanie się z mediacji, na jakimkolwiek etapie, nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

Zważywszy na szereg zalet, jakie niesie za sobą ta metoda, warto podjąć próbę rozmowy.

Zasada poufności

Zgodnie z zasadą poufności zarówno mediator, strony, jak i wszystkie osoby biorące udział w mediacjach są zobowiązane zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie weszły w związku z procesem. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Dzięki temu zyskują pewność, że całość mediacji pozostaje niejawna. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, jak ważne dane i informacje przedsiębiorstw bywają poruszane podczas procesu mediacyjnego.

Stając przed potrzebą rozwiązania konfliktu, warto wziąć pod uwagę:

obłożenie sądów,
koszty sądowe,
czasochłonność procesu sądowego.

W tej sytuacji, a przede wszystkim w interesie każdego przedsiębiorcy, powinno stać rozważenie alternatywnych metod rozważenia sporu, zwłaszcza mediacji.

Mediacje gospodarcze to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki ugodowemu rozwiązaniu sporu nadal istnieje możliwość kontynuowania współpracy biznesowej z partnerem.
Mediacja jest całkowicie dobrowolna. Można wycofać się z rozmów w każdym momencie, nie ponosząc tego żadnych konsekwencji.
Zasada poufności daje gwarancję, że mediator oraz strony biorące udział w mediacji zachowają w tajemnicy wszelkie informacje zasłyszane podczas procesu.
Ugoda wypracowana podczas mediacji prowadzonych przed mediatorem może mieć walor egzekucyjny, co oznacza, że może być egzekwowana przez komornika.