Rusza nowa edycja „Kursu mediacyjnego podstawowego

Rusza nowa edycja „Kursu mediacyjnego podstawowego”

Kurs prowadzony jest w formach:

 • e-learningowej
 • stacjonarnej

Termin:

 • e-learning: od dnia wpłaty do dnia 15 czerwca  br.
 • część stacjonarna: 15-16 czerwca br. w Opolu przy ul. Kępskiej 7, w godz.: 8:30-16:30

Zapisy do dnia 1 czerwca br.:

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 721 780 00
 • elektronicznie: biuro@mediatio.pl

Adresaci: kurs dedykowany jest managerom, właścicielom firm, osobom odpowiedzialnym za właściwy proces komunikacji w firmie, kadrze zarządzającej oraz osobom, które pragną rozwinąć swoje umiejętności w aspekcie mediacji i uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji czy uzyskać dodatkowe kompetencje.  Ponadto kursy skierowane są również do prawników, psychologów, pracowników pomocy społecznej, terapeutów, pracowników poradni psychologicznych, pedagogów, nauczycieli oraz trenerów.

W organizowanym przez nas kursie może wziąć udział każdy, niezależnie od posiadanego wykształcenia oraz wykonywanego zawodu.

Nowe kwalifikacje i rozwój kompetencji osobistych: Celem organizowanego przez nas kursu jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji mediatora. Zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być wykorzystywane na płaszczyznach zawodowych jak i życia społecznego. Każdy Uczestnik kursu będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:

 • efektywnej komunikacji międzyludzkiej
 • budowania porozumienia
 • prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych stanowiskach
 • efektywnego zarządzania procesami grupowymi
 • otwartego prezentowania własnego stanowiska

Lista stałych mediatorów: Kurs uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz na Listę Stałych Mediatorów Fundacji Mediatio

Program kursu jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. Ponadto placówka prowadząca kurs uzyskała w dniu 8 lutego 2019r. pozytywną akredytacje MEN.

Metoda prowadzenia zajęć: Kurs jest prowadzone metodą mieszaną. Dzięki takiej metodzie prowadzenia kursu, Uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej gwarantującej prawidłowy przebieg mediacji, a także nabycia umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia mediacji.

Certyfikat: Każdy z Uczestników kursu otrzymuje Certyfikat ukończenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Materiały: Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały edukacyjne, materiały do realizacji ćwiczeń. Program nauczania został tak opracowany, aby po jego ukończeniu uczestnik mógł przystąpić do egzaminu i uzyskać tytuł mediatora z pełnym uprawnieniem do prowadzenia mediacji.

Platforma Mediatio: Uczestnicy kursu otrzymują dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy z zakresu mediacji, w tym przepisów prawa oraz wzory dokumentów.

Wsparcie po kursie: Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu kursu służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji po przez cykliczne spotkania specjalistów Instytutu Mediatio.

Cena: 1850,00 zł

Powyższa kwota obejmuje koszt 48 godzin kursu w tym egzamin, materiały dydaktyczne, dostęp do elektronicznej platformy mediacyjnej, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia kursu oraz wsparcie po kursie.

Program kursu dostępny tutaj: https://mediatio.pl/uslugi/szkolenia/mediacyjne/#podstawowe