Najpierw spotkania indywidualne z mediatorem, w przyszłym tygodniu wspólne rozmowy.