Duże Opole. Pierwsze propozycje podczas pierwszych mediacji